THE NEW VALUE FRONTIER

Bil

Sørger for trygg og sikker mobilitet

Fremskritt innen autonom kjøring, avanserte førerassistentsystemer (ADAS) og miljøbevissthet skyver bilindustrien mot en stor endring.
I tillegg til å støtte sikrere kjøretøy, utvikler Kyocera teknologier og produkter for et trygt og sikkert mobilitetssamfunn, inkludert smart transportinfrastruktur.

Trådløs kommunikasjon og sensorteknologi for et samfunn uten trafikkulykker

«I2X» veikantenheter

For å forbedre sikkerheten i veikryss, kombinerer vi vår ekspertise innen trådløs kommunikasjonsteknologi og billøsninger for å utvikle I2X1 veikantenheter som samler og overfører informasjon om fotgjenger- og kjøretøy posisjon.
I tillegg har vi gjennomført veitester for ADAS, og utvikler kritisk ITS2-infrastruktur systemer for autonom kjøring i Japan.

1 I2X: Infrastruktur-til-alt
2 ITS: Intelligent transportsystem

Example of an I2X roadside unit at an intersection with no traffic signals

Produkter

Forbedrer sikkerhet og fører assistanse

Kameraenheter

Høy pålitelighet og avansert optisk følsomhet bidrar til å øke kjøretøysikkerhet og bekvemmelighet.

I-Bilen Millimeter-bølge i kjøretøyets radarsunderlag

Substrater med innebygde antenner for registrering av hindringer.

Head-Up-display LCD

Kjøretøyets hastighet og andre kritiske kjøredata vises over instrumentpanelet.
Høyoppløselig skjermteknologi gjør avlesningen klar og levende.

Bilkontakter

Kyocera utvikler elektroniske kontakter for spesifikke krav til biler, inkludert en flytende konstruksjon med høy pålitelighet kort-til-kort-kontakt som absorberer feilstillinger og vibrasjoner.

Miljøvennlige høyytelses bilkomponenter

Oksygen - sensorvarmere

Våre sensorvarmere når driftstemperatur bare sekunder etter at en kald motor starter, sikrer renere eksos ved å tillate utslippssensorer å fungere nesten umiddelbart.

LED pakker

Ultra-kompakt, lav profil, overflatemonterbare pakker er ideelle for biler med LED, med høy lysstyrke.
De tilbyr også høye varmeavlednings egenskaper.

EV-relékomponenter

Vår høy pålitelige keramiske komponenter brukes til motordrift og ladestrøms kobling innen elektriske kjøretøyer og andre applikasjoner.