THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Home
  2. Om
  3. Forretningsområder
  4. Informasjon og kommunikasjon

Informasjon og kommunikasjon

Knytter verden sammen med informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Dagens verden er i stadig endring, å økende etterspørselen etter raskere, og mer praktiske å mer pålitelige former for kommunikasjon.
Kyoceras ekspertise innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi fronter en fremtid som er mer tilkoblet enn noen sinne, gjennom banebrytende IKT-løsninger — inkludert smarttelefoner, Internett of things (IoT) applikasjoner og IKT-ingeniørtjenester.

Støtter nye eksterne arbeidsplasser

Lokale 5G-kompatible produkter og systemer

Kyocera's omfattende forretningsmodell dekker alt fra utvikling og installasjon av basestasjoner til utforming av 5G-kompatible IoT-enheter og bygge lokale 5G-nettverk.
Vi hjelper til med å utvikle smarte fabrikker å støtte mobilt og eksternt arbeid, med skjermer som bruker ansikts gjenkjenningsteknologi.
Vi utvikler også løsninger for å støtte telemedisin og nettbasert læring i virtuelle rom.

Produkter og løsninger

Trådløse kommunikasjonsenheter

Smart telefoner og robuste telefoner

Kyocera utvikler produkter for lokale markeder for å imøtekomme etterspørselen etter høy slitestyrke og brukervennlighet.
Kyocera's enheter inkluderer vann-, støv-, og støtbestandige smarttelefoner og funksjonelle telefoner.

Robuste 5G-smart telefoner(Japan)(USA)

DuraXE(USA)

Hjelper kunder og sette kunnskap først, for å fremme endring

Skrivere, multifunksjonsskrivere og administrasjon av bedriftens innhold

Kyocera utvikler et bredt spekter av miljø-vennlige og økonomiske skrivere, multifunksjonsskrivere og kommersielle blekk-skrivere.
I tillegg, hjelper vår bedriftsinnholdsstyring (ECM)løsninger som hjelper bedrifter med å sentralisere data- og innholdsstyringsamtidig som sikkerheten forbedres.

Skrivere og multifunksjonsskrivere

Kommersielle blekkskrivere

Avanserte komponenter støtter et sammenkoblet samfunn

Elektroniske og halvledere

Brukt i enheter som strekker seg fra smarttelefoner til industrielle maskiner, vi utvikler grunnleggende teknologier for en stadig mer digital verden.

Keramiske kondensatorer

Tantal kondensatorer

Krystallenheter

Keramiske halvlederpakker

Organiske halvlederpakker

Finkeramiske komponenter forproduksjonsutstyr

Kyocera's finkeramiske komponenter tilbyr høy presisjon, kjemikaliestabilitet, og holdbarhet ved høye temperaturer for å hjelpe kunder oppnå integrert, høy kvalitets produksjon.

Komponenter til produksjon av halvledere

Komponenter til produksjon av flytende krystaller