THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Home
  2. Om
  3. Forretningsområder
  4. Miljø og energi

Miljø og energi

Avansert ren energiteknologi for et bærekraftig samfunn

Basert på vår forpliktelse til å forbedre verden gjennom fornybar energi, har vi utviklet, produsert, og drevet solenergigenererende systemer i nesten et halvt århundre, og vi har nylig utvidet våre energiløsninger for å inkludere batteriteknologier og relaterte produkter.
I fremtiden vil vi fortsette å utvikle nye løsninger som beskytter vårt globale miljø og bidrar til å oppnå et nullkarbonsamfunn.

Mot et nullkarbonsamfunn gjennom fornybar energi og med AI kunstig intelligens

Optimalisert regional energistyring, skreddersydd til lokale behov

Kyocera utvikler energistyringssystemer for å optimalisere strømforbruket og fremme effektiv bruk av fornybar energi.
Ved å bruke kunstig intelligens til å beregne kraftbehov og produksjon, å lage et system som styrer den totale energien til hver bygning eller bruksområde, kan teknologien vår løse energiutfordringer som er unike for spesifikke regioner, selskaper å til og med enkelte fabrikker.
Vi har som mål å bidra til utviklingen av bærekraftige smarte byer ved bruk av fornybar energi.
Vi bidrar på dette gjennom forskning & utvikling og bevis-på-konsept-tester for selvdrevet kraftoverføring*, nødstrømsystemer for katastrofer, og aktiviteter for regional utvikling.* Selvdrevet: Et system for bedrifter til å overføre elektrisitet produsert ved egne kraftverk til egne anlegg på andre lokasjoner.

Produkter

Utvikling av helhetlige løsninger for ren energi

Kyocera utvikler solenergiceller som genererer elektrisitet fra solen; lagringsbatterier som lagrer strøm til daglig bruk og nød situasjoner; og høyeffektive Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) som genererer elektrisitet fra hydrogen og oksygen, og kan produsere varmt vann fra varmen generert under kraftproduksjon.

Solceller

Lagringsbatterier

SOFCer

Miljøvennlig produktutvikling

CERAPHIC® LED belysning

Lilla LEDer og RGB fluorescerende materialer tilbyr klar og vakker belysning i mange omgivelser, inkludert kunst museer og restauranter.
De har avanserte fargegjengivelsesegenskaper og kan produsere lys som er nesten like naturlig som sollys.

*«CERAPHIC» er et registrert varemerke for KYOCERA selskapet i Japan og andre land

Digital utskrift blekkskrivehoder

Kyocera's høyytelses blekkskrivere for miljøvennlig digital utskrift bidrar til å eliminere trykkplater og rengjøringsmidler.
Disse produktene støtter digitalisering av kommersiell utskrift og bidrar til å redusere miljøpåvirkningen.