Ord fra ledelsen

Kombinere de forskjellige styrkene som finnes i Kyocera Group for å skape nye verdier og sikre at kundene er tilfredse.

Kyocera følger "Kundene først"-prinsippet som alltid prioriterer kundenes tilfredshet. Forutsetningen for kundetilfredshet er å kunne svare raskt på de forandringene som skjer rundt oss hele tiden.  Det er også viktig for oss å bidra til å skape nye verdier gjennom å mobilisere den teknologiske kunnskapen vi har i Kyocera Group, å bruke Kyocera filosofien, vårt Amoeba Management System og ikke minst vår tro på ledelse som "et bånd mellom menneskers sjel". Hvis vi forener våre krefter og deltar i ledelse, er vi i stand til å finne mening og tilfredsstillelse i arbeidet vi gjør og utvikle vårt sanne potensiale - da vokser vi som mennesker.

Foretak består av mennesker. Kvaliteten til en teknologi, produkt eller service beror på menneskene bak dem. Vi ønsker at Kyocera kontinuerlig skal levere ny verdi til våre kunder, med ansatte som stadig forfølger sine drømmer, jobber entusiastisk og konsekvent oppnår mål de har satt for seg selv.

Kyocera bedriftsfilosofi

Kyocera bedriftsfilosofi relaterer seg til  livet og ledelse. Det sentrale prinsippet, "å gjøre den rette tingen som et menneske" er et konsept som inngår i alle beslutninger vi tar. Ved å peke på hvor viktig rettferdighet og ærlig innsats er, fungerer dette som et paradigme for arbeidet vårt.

Filosofi nøkkelord

Amoeba Management System

(desentralisert styring)

"Amoeba-ledelse” dreier seg om å dele en organisasjon opp i små enheter som fungerer som selvstendige resultat sentere direkte knyttet til de respektive markedene. Dette systemet fostrer bevisste ledere og skaper grunnlaget for Kyoceras "ledelse av alle medarbeidere".

Om Amoeba-ledelse